مجموعه آثار عکاسی استودیو نیمکت

مجموعه تصاویر فوق، از موضوعات عکاسی معماری و عکاسی دکوراسیون داخلی تا عکاسی از مبلمان منزل و اداری حاصل اعتماد شما مشتریان به استودیو نیمکت است. ما در ثبت عکسها نگرش مستند گرایی نداریم و تلاش نمودیم عکاسی معماری را همتراز با اندیشه هنرمند عکاس ارائه کنیم. تاکید ما خلق تصویری ارزمشند است. تصویری که حاصل نوآوری و برنامه ریزی است. استودیو نیمکت در طول فعالیت اش سعی نموده  از انعکاس فضا در قاب ۲ بعدی جلوتر قدم بگذارد و علارغم محدودیت های موجود، تصویری معادل هنر را به عرصه نمایش بگذارد.

 
FA
EN FA