راهنمای تجهیزات عکاسی معماری در استودیو نیمکت

لوازم کار تجهیزات عکاسی معماری نیز از ویژگی های منحصری برخوردارند. هر یک از ابزارها مطابق با هدف عکاس و شیوه ی برخورد وی با فضای معماری انتخاب می شوند. اوازم عکاسی، و تجهیزات نورپردازی در جهت تکریم اتمسفر و فضا مورد استفاده قرار می گیرند و ضروریست نشانه های حضور دوربین و نگاه فنی در صحنه محو شوند. علاقه مندان به عکاسی معماری و  سایر گرایش های عکاسی تبلیغاتی می توانند نظرات و سوالات خود رابا ایمیل استودیو مطرح کنند.

در این بخش تجهیزات عکاسی معماری را معرفی می کنیم. فضای معماری نیازمند دوربین های عکاسی، تجهیزات نورپردازی و وسایل جانبی است که به شرح ذیل معرفی می گردد.
 • 1- Conon EOS 1DXMARK II
 • 2- Conon EOS 5D Mark IV
 • 3- Conon Seedlite 600 EX-RT
 • 4- Conon Battery Charger
 • 5- Manfrptto 290 XTRA Carbon Fiber Tripod
 • 6-Manfrotto 190 Go Carbon Fiber Tripod
 • 7- TS 24mm Tilt Shift II 1:3.5 Lens
 • 8- EF 24-70mm 1:2.8 Lens
 • 9- EF 16-35mm 1:2.8 Lens
 • 10- TS 17mm 1:4 TlitShiftLens
 • 11- EF 70-200mm IS 1:2.8 Lens
 • 12- EF 50mm 1:1.4 Lens
 • 13- 77mm Circular Polarizing Filter
 • 14- Lithium ion Battery Charger
 • 15- External Drive
 • 16- Studio Flash Tripod
 • 17- Fomex 1000-J Studio Flash
 • 18- Jinbel 600-J Studio Flash
 • 19- Radio Flash
 • 20- Color Temp Gels
 • 21- Umbrella Reflector
 • 22- Reflector
 • 23- Snoot
 • 24- SoftBox
 • 25- Macbook Air
FA
EN FA